Dristigheten vid Ölands Södra udde

Konsttryck, 48x65 cm. Pris: 2.000 kr