HMS Dristigheten bryter den ryska inringningen vid Viborg 1790. Konsttryck, 35x44 cm. Pris: 2.000 kr