top of page

Marinmålaren

Kommendör Christer Hägg föddes i Stockholm 1939 och hans intresse för båtar och hav tog fart redan i de tidiga tonåren. I kombination med ett stort intresse för teckning och målning blev det naturligt att de första teckningarna föreställde fartyg till sjöss. Den första marinmålningen ställde han faktiskt ut redan som 17-årig gymnasist.

 

Efter studentexamen sökte Christer Hägg till Kungliga Sjökrigsskolan och utexamninerades som fänrik vid Flottan 1963. Därefter följde en lång och växlingsrik karriär som sträckte sig över 30 år. Han tjänstgjorde på jagare, fregatter, flottans segelskonerter och patrullbåtar samt även den norska fullriggaren Sørlandet, alltid med skissblocket nära till hands. Christer Hägg tjänstgjorde också som helikopterpilot och provflygare, som marinattaché i Washington DC och avslutade sin karriär som flaggkapten i Kustflottan.

 

Under alla dessa år utförde Christer Hägg ett stort antal akvareller och han har haft ett flertal utställningar under 1980- och 1990-talet, bl a på Karlskrona Marinmuseum, Longitude Gallery, Galleri Bergman i Stockholm, Höganäs Konstmuseum och Art Maritime i Hamburg. Sedan mitten av 1990-talet målar Christer Hägg företrädesvis i olja. Motiven är seglande skepp, skutor och segelbåtar, men ibland även modernare fartyg och båtar.
Han åtar sig också en del beställningsarbeten.

Christer Hägg är även en uppskattad föredragshållare. Han är sakkunnig i fartygs- och sjöhistoria. Kontakta Christer för mer information.

KONSTNÄREN

bottom of page